1. Veiligheid en vertrouwen:

De behoeftes piramide van Maslow rangschikt veiligheid op de tweede plek. Uit ervaring blijkt dit vaak te kloppen. Daarom hanteren wij veiligheid boven alles. Veiligheid en zeker ook vertrouwen zowel fysiek als mentaal. 

 

2. Respect en techniek.

Hiermee wordt bedoeld respect voor jezelf, anderen en het materiaal. In het kader van veilig freerunnen leggen wij als eerst de nadruk op "respect" voor jezelf en je lichaam, oftewel je grenzen leren kennen. Sommige deelnemers raken erg enthousiast en verliezen de veiligheid uit het oog. Door veel en veelzijdig te oefenen is het streven naar een optimale technische beheersing van de diverse freerun vaardigheden. Na een fysieke en/of schriftelijke beoordeling van de trainer wordt akkoord gegeven om richting ontplooiing en autonomie te gaan. 

 

3. Op eigen niveau bewegen met uitdaging.

Ieder persoon ontwikkelt zich op zijn of haar eigen tempo. Daarom halen wij kracht uit de sterktes van elkaar en werken wij aan de groepscohesie (mate van verbondenheid en verbondenheidsgevoel). Differentiatie speelt hierbij ook een belangrijke rol. Bij differentiatie wordt een bepaalde onderdeel op het niveau van ieder deelnemer aangepast. Waar nodig word er dan ingespeeld met uitdaging op eigen niveau. Dit ter stimulering van vooruitgang. 

 

4. Ontplooiing en autonomie.

Naarmate een deelnemer vaardiger wordt volgt er een fysieke en/of schriftelijke beoordeling van de trainer. Deze mag dan bepalen of een deelnemer over voldoende vaardigheid beschikt om veilig en zelfstandig te kunnen oefenen. Hierna is de deelnemer voorbereid om de aangeleerde vaardigheden naar wens te ontplooien (dit wordt per aangeleerde vaardigheid gedaan).

 

5. Mentaal en fysieke gezondheid.

Als laatste maar zeker niet de minst belangrijke staan we stil bij de mentale en fysieke gezondheid. De voordelen van sporten en bewegen zijn wetenschappelijk bewezen. Bij Freerunnersz streven wij naar een balans tussen lichaam en "geest". Daarbij worden de deelnemers uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen of juist om zichzelf te leren beheersen. Neem als praktische voorbeeld een "Precision jump" (Een tweebenige sprong/afzet van een bepaalde vlak naar een ander). Een ware combinatie van beheersing en kracht. 

 

 

© 2021 Freerunnersz 

MOVEMENT IS PROGRESS